Təqaüd proqramı
1 DEMİR Ay Aylıq təqaüd
2 DEMİR İl İllik təhsil haqqı

Seçim prosesi Tarixlər
1 1-ci mərhələ İlkin seçim İyun-Avqust
2 2-ci mərhələ Növbəti mərhələyə keçənlər Avqust
3 3-cü mərhələ Elan Sentyabr