Tarİx

Müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərən şirkətləri özündə birləşdirən AGA Qrup 1994-cü ildə təsis edilmişdir.

1998 – ci ildə ilk inşa edilən müəssisə Caspian Business Center olmuşdur. Caspian Plaza (Caspian İnvestment Company MMC) 2003-cü ildən inşa edilməyə başlanılmışdır. Bununla da AGA Qrup Respublikamızda İş Mərkəzlərinin idarəsi sahəsində ilklərdən birinə çevrilmişdir. Zamanla İş Mərkəzlərinin və xidmətlərinin sayını və miqyasını artıran AGA Qrup bu gün Demirchi Tower, AGA İş Mərkəzi, Ariana Business Park, Caspian Business Center və Caspian Plaza (3 korpusdan ibarət) olmaqla, 5 Mərkəzdə müştərilərinə xidmət göstərməkdə davam edir.

Zamanın, iqtisadi göstəricilərin və istehlakçının tələblərinə uyğun olaraq, AGA Qrup bu gün Maliyyə, Kənd təsərrüfatı, İnformasiya Texnologiyaları, Turizm və Otelçilik sahələrini də fəaliyyət miqyasına daxil edib.