Korporativ prinsiplər

Korporativ
prinsiplər

Korporativ prinsiplər

SAĞLAMLIQ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK SİYASƏTİ
İşçilərin sağlamlığını və rifahını qoruyur, təhlükəsiz iş mühitini təmin edirik.
ƏMƏK VƏ İNSAN HÜQUQLARI SİYASƏTİ
İşçilərimizə qarşı irq, cins, dil, din, və digər xüsusiyyətlərə görə ayrıseçkiliyə yol vermirik.
ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN QORUNMASI SİYASƏTİ
Fərdi məlumatları topladığımız andan etibarən onları mühafizə edir, konfidensial şəkildə saxlayırıq.
ŞƏFFAFLIQ SİYASƏTİ
Dayanıqlı inkişaf üçün fəaliyyətimizi şəffaflıq və dürüstlük prinsipləri əsasında qururuq.
İNKLÜZİVLİK SİYASƏTİ
Fiziki kimliklərindən asılı olmayaraq hamının cəlb edilməsini və inklüziv iş mühitini təmin edirik.
ƏTRAF MÜHİTİN QORUNMASI ÜZRƏ SİYASƏT
Göstərdiyimiz fəaliyyətin ətraf mühitə və cəmiyyətə təsirini azaltmanın yollarını axtarırıq.