Hesabat

 • 1. Fevral 2022
  Fevral Fevral-Dekabr
  Satış ₼ 41,722 ₼ 41, 722
  Digər satışlar ₼ 0 ₼ 0
  Satışın maya dəyəri ₼ (14,282) ₼ (14,282)
  Xalis satış ₼ 27,440 ₼ 27,440
  Administrativ xərclərə
  Digər xərclər ₼ (17,196) ₼ (17,196)
  Xalis əməliyyat mənfəəti ₼ 10,244 ₼ 10,244

  Ümumi tofhələr: ₼ 5,122

  Fevral 2022 Hesabat
 • 2. Mart 2022
  Mart Fevral-Dekabr
  Satış ₼ 46, 779 ₼ 88, 501
  Digər satışlar ₼ 0 ₼ 0
  Satışın maya dəyəri ₼ (16,209) ₼ (30,495)
  Xalis satış ₼ 30,570 ₼ 58,006
  Administrativ xərclər
  Digər xərclər ₼ (19,555) ₼ (36,752)
  Xalis əməliyyat mənfəəti ₼ 11,014 ₼ 21,254

  Ümumi tofhələr: ₼ 5,507

  Mart 2022 Hesabat
 • 3. Aprel 2022
  Aprel Fevral-Dekabr
  Satış ₼ 52, 303 ₼ 140, 803
  Digər satışlar ₼ 0 ₼ 0
  Satışın maya dəyəri ₼ (17,328) ₼ (47,824)
  Xalis satış ₼ 34,975 ₼ 92,980
  Administrativ xərclər
  Digər xərclər ₼ (21,441) ₼ (58,446)
  Xalis əməliyyat mənfəəti ₼ 13,534 ₼ 34,534

  Ümumi tofhələr: ₼ 6,767

  Aprel 2022 Hesabat