Application form

Demir MONTH

Demir MONTH

This scholarship is for you if you are a student of the last two years of Azerbaijan Universities and your indicators meet the following requirements. You can cover daily expenses with the scholarship amount.

Şəxsİ məlumatlar

təhsİl

Motivasiya məktubu qısa hekayə (maks. 500 söz) və ya 1 dəqiqəlik video ola bilər. Sevimli məşğuliyyətiniz və ya sevdiyiniz hər hansı bir mövzu barəsidə (musiqi, rəqs, idman, jurnallarda müxtəlif məqalələr, könüllü işlər və s.) həyatınızda mühüm yer tutan işlər haqqında, ixtisası nə üçün seçməyiniz haqqında bildirməyiniz vacibdir.

Müraciətiniz uğurla qeydə alındı!

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy.
əsas səhİFƏYƏ DÖN