KASPIAN AUDİT

2008-ci ildə "AGA" Grup tərəfindən təsis edilmiş "Caspian Audit" MMC bu gün Azərbaycan bazarında Maliyyə və mühasibatlıq, Vergi və miqrasiya, Kadr kargüzarlığı və İnsan Resurslarının idarəedilməsi, Vergi və miqrasiya Konsaltinqi sahələrində öz əvəzolunmaz yerini tutmağa nail olmuşdur. Faktorinq, İT, Tikinti, İstehsalat, Turizm və İaşə sahələrində fəaliyyət göstərən 40-dan çox yerli və xarici şirkətlərə xidmət göstərməkdədir. Etibarlı biznes partnyoru olaraq "Caspian Audit" MMC müştərilərinə aşağıdakı xidmətləri göstərməkdədir:

*Hüquqi və fizikişəxslərin vergi ödəyicisi kimi qeydiyyata alınması;
*Mühasibat uçotunun aparılması və 1C uçot sistemində əks olunması;
*0-dan mühasibat uçotunun təşkili;
*Nəzarətsiz buraxılmış mühasibat uçotunun bərpası;
*Cari hesabatların hazırlanması və lazımi dövlət orqanlarına təqdim edilməsi;
*Kadr karguzarlığının aparılması;
*İnsan resursları sistemin qurulması və aparılması;
*Biznes planın hazırlanması;
*Biznesplanın hazırlanması;
*Miqrasiya və vergi konsultasiyası;
*Banklarda hesabların açılması, kredit üçün müraciət edilməsi;
*Bütün dövlət orqanları tərəfindən təyin olunmuş yoxlamaların qəbul edilməsi, təhlili və müştəriyə lazımi məlumatların verilməsi;
*Banklarda hesabların açılması, kredit üçün müraciət edilməsi;
*Möhürlərin hazırlanması;
*Şirkətin tam təsis olunması;
*Şirkətin, Hüquqi şəxsin ləğv edilməsi.