İDARƏETMƏ

"AGA Şirkətlər Qrupu", Təsİsçİ

Aydın Demİrçİ

"AGA Şirkətlər Qrupu", İcraçı dİrektor

Qafar Demİrçİ

"AGA Şirkətlər Qrupu", İcraçı direktorun müavİnİ

Hİkmət Bağmanov

"Ferrum Capital", təsİsçİ

Mohammad Reza Habİbzadeh

"AGA Şirkətlər Qrupu", Baş Malİyyə Dİrektoru

Cəmİl Rzayev

"Lotfi Zadeh Texnologiya Mərkəzi", İcraçı dİrektor

İmran Bağırov

"AGA Şirkətlər Qrupu", İR Dİrektor

Cəmİlə Ömərova

"AGA Şirkətlər Qrupu", Malİyyə Müşavİrİ

Qurban Nəzərov

"AGA Şirkətlər Qrupu", Təsİsçİ

Aydın Demİrçİ

"AGA Şirkətlər Qrupu", İcraçı dİrektor

Qafar Demİrçİ

"AGA Şirkətlər Qrupu", İcraçı direktorun müavİnİ

Hİkmət Bağmanov

"Ferrum Capital", təsİsçİ

Mohammad Reza Habİbzadeh

"AGA Şirkətlər Qrupu", Baş Malİyyə Dİrektoru

Cəmİl Rzayev

"Lotfi Zadeh Texnologiya Mərkəzi", İcraçı dİrektor

İmran Bağırov

"AGA Şirkətlər Qrupu", İR Dİrektor

Cəmİlə Ömərova

"AGA Şirkətlər Qrupu", Malİyyə Müşavİrİ

Qurban Nəzərov